LOGISTIKA

SERVICE OVERVIEW

Teraviljakaubanduse ekspertidena on meil võimalus rajada optimaalseid teid teraviljasaadetiste edastamiseks põllumajandustootjatelt tarbijatele. Marsruutideks on raudteed, mere-, jõe-, maanteed. See on hargvõrk, kus me kontrollime iga ala. Meie käsutuses on ekspordi- ja imporditerminalid teravilja ümberlaadimiseks koos merelaevadele laadimisega, mis on kõige sobivam transpordiliik kaupadepikkade vahemaade teisaldamiseks. Kompanii spetsialistid tegelevad pidevalt logistikasüsteemi parendamisega, riskide minimeerimisega kaupade veol, ühe või teise riigi tollialaste õiguseadusandlusega seotud küsimuste lahendamisega.